През тези 4 години имахме много победи, „плувахме в дълбокия океан“, „изкачвахме върхове“, имахме неуспехи, но все пак вървяхме напред, защото не бяхме сами. 

Мечтаехме, споделяхме, обичахме, опитвахме и …. Вярвахме! Рискувахме!

Класен ръководител: Трендафила Бербенлиева – старши учител начален етап