ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ!

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ!
На 07.03.2019г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ се състоя традиционната среща на декана на Химическия факултет с учениците участници на Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. От нашето училище бяха отличени: 1.Милена Найденова Здравчева XIIд клас 2. Елина Вихърова Чернева XIIд клас 3.Пламен Йовков Арлашки XIIд клас 4.Симона Красимирова Ковачева XIIд клас 5. Димитър Руменов Димитров XIд клас 6. Йоана Валентинова Дьовленска Xд клас На проведеното на 02.02.2019 год. състезание по химия и опазване на околната среда отборът ни се представи отлично -от девет участника осем отлични оценки. Резултатът може да послужи като приемен изпит в химическите специалности в университета.

1.Милена Найденова Здравчева XIIд клас

2. Елина Вихърова Чернева XIIд клас

3.Пламен Йовков Арлашки XIIд клас

4.Симеон Веселинов Узунов XIIд клас

5. Йоанна Николаева Романова XIIд клас

6.Теодора Ангелова Дойчева XIIд клас

7. Димитър Руменов Димитров XIд клас

8. Мария Иванова Пашкулова XIд клас

9. Ани Костадинова Донкова XIIд клас

Учител: Антоанета Стамболджиева, главен учител по химия и опазване на околната среда