Жест на внимание и признателност към Йорданка Алексиева

Жест на внимание и признателност към Йорданка Алексиева -класен ръководител на XIIд клас