Елена Николова Николова – учител в начален етап, ЦДО

Образователно-квалификационна степен: бакалавър – специалност „Начална училищна педагогика“ към  Пловдивски университет „П.Хилендарски”, Пловдив

  • магистратура по Психология към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград  със специалност „Превантивна психология” и специализация- Когнитивно-поведенческа психотерапия II ниво.

Професионален опит:  6 години

email:      Elena.Nikolova@patriarcha.com