ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е изготвено от иновативната паралелка Vд клас

Класен ръководител: Таня Мандраджиева -Андреева – старши учител по история и цивилизации и география и икономика

Форум Пловдив

Епископската Базилика на Филипопол

Античен театър

Сахат тепе

Младежки хълм

Трихълмието

Изготвили: Йоана Константинова, Катрин Огнянова, Ема Папазова и Калоян Ангелов

Коледна математика, VIIа клас, Галя Цветанска – старши учител по математика

„Кодове и шифри“

Интердисциплинарен открит урок по математика, биология и ЗО и история и цивилизации, изнесен от Валя Георгиева – главен учител по математика, Таня Мандраджиева – Андреева – старши учител по история и Румяна Търпова – старши учител по биология и ЗО