Екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“, СУ “Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив представя:

ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ ЦИФРОВ ОТПЕЧАТЪК И КАК ДА ГО НАМАЛИМ
 
Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище”