Екатерина Симеонова Кочева – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – Руска филология , Ⅱ-ра специалност – български език и литература, начална училищна педагогика

Професионално – квалификационна степен: първа – 2000 год. – ЦИУРК София

Специализации:

Руски език – тема “Фонетика, морфология, синтаксис” Институт “Пушкин” – гр. Москва , Руска федерация, 1986 – 1988 г.

тема “Съвременна руска литература” Институт “Плеханов” гр. Санкт Петербург , 1985 г.

тема „Педагогика и психология” ЦИУРК гр. София, 1986 г.

Статии и публикации

  1. По въпроса за речевия етикет – сб. „Педагогически и кариерни процеси в училище” изд. Алфамаркет
  2. Проверка на речевите умения на учениците от Ⅲ-ти клас – сб. „Педагогически и кариерни процеси в училище” изд. Алфамаркет

email: Ekaterina.Kocheva@patriarcha.com