Единадесети литературно-художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил Войвода

Единадесети литературно-художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил Войвода по повод 145 години от смъртта му
Даниел Владимиров Вълев от IIIв клас спечели първа награда с литературна история и втора награда с рисунка.
Класен ръководител: Мариела Недялкова – старши учител в начален етап