ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници, уведомявам Ви, че можете да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу входящ номер от служебната бележка и представяне на документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление) както следва:

Място: зам.-дирекцията на училището.

Не се разрешава изнасяне, снимане или преписване на изпитните работи.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уведомяваме Ви, че от 01.07.2023 год. дължите здравни осигуровки към НАП за месеците, в които не сте студенти или работещи – ОТВОРИ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници, уведомявам Ви, че можете да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу входящ номер от служебната бележка и представяне на документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление) както следва:

Място: зам.-дирекцията на училището.

Не се разрешава изнасяне, снимане или преписване на изпитните работи.