ДПП СЛЕД VІІ КЛАС

За учебна 2024/2025 година

 

ВАЖНО!

При записването си/подаване на заявление за второ класиране, бъдещите ученици на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, трябва бъдат придружени от своите родители, тъй като във всички формуляри се изисква подпис и на ученик, и на неговия родител/настойник.

При обективна невъзможност родителят да присъства при записването на ученика, следва упълномощеното лице да има нотариално заверено пълномощно, което е препоръчително да бъде подписано и от двамата родители.

***

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОД. 

 

За учебната 2024/2025 година е утвърден ДПП в VІІІ клас:

VIIIa клас – профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас  география и икономика и история и цивилизации;

VIIIб клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на испански език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас испански език и английски език;

VIIIв клас – профил „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване на английски език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас география и икономика и английски език;

VIIIг клас профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език (иновативна паралелка)  – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

VIIIд клас профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на немски език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

Паралелки ще се обучават по училищни учебни планове, разработени според разпоредбите на чл.12, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба №4/ 30.11.2015 година за учебния план – Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език.

ВАЖНО!

При записването си, бъдещите ученици на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, трябва бъдат придружени от своите родители, тъй като във всички формуляри се изисква подпис и на ученик, и на неговия родител/настойник.

При обективна невъзможност родителят да присъства при записването на ученика, следва упълномощеното лице да има нотариално заверено пълномощно, което е препоръчително да бъде подписано и от двамата родители.