ДПП СЛЕД VІІ КЛАС

За учебна 2023/2024 година

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. 

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив, обявява следните свободни места след IV етап на класиране след завършен VII клас:

VIIIа клас, профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език – 1 място

VIIIг клас, профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 1 място

VIIIд клас, профил „Природни науки“  с интензивно изучаване на немски език – 1 място

Приемът на документи за участие в класирането ще се осъществи при следния график:

  • 17.08.2023 г.- 21.08.2023г., от 9.00-16.00 часа в канцеларията на училището учениците (заедно с родител) подават заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • 22.08.2023 г., 11.00 часа обявяване на резултатите от класирането – в канцеларията на училището (класирането е според бала на учениците по низходящ ред)
  • 22.08.2023 г., 12.00 – 14.00 часа, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
  1. заявление до директора (по образец);
  2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • 22.08.2023 г., от 12.30-14.00 ч., връщане на оригиналите на документите на учениците, които не са класирани.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД. 

За учебната 2023/2024 година е утвърден ДПП в VІІІ клас:

VIIIa клас – профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас  география и икономика и история и цивилизации;

VIIIб клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на испански език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас испански език и английски език;

VIIIв клас – профил „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване на английски език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас география и икономика и английски език;

VIIIг клас – профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език (иновативна паралелка) по проект: „(STEAM)2= хармония) – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

VIIIд клас – профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на немски език – задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

Паралелки ще се обучават по училищни учебни планове, разработени според разпоредбите на чл.12, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба №4/ 30.11.2015 година за учебния план – Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ  

след I класиране 

13, 14 юли 2023 г. – от 8.00 до 17.00 часа 

17 юли 2023 г. – от 8.00 до 17.00 часа

след II класиране 
 20, 21 юли 2023 г.– от 8.00 до 17.00 часа 

24 юли 2023 г. – от 8.00 до 17.00 часа

след III класиране 

01 август 2023 г. – от 8.00 до 16.00 часа 

02 август 2023 г.- от 8.00 до 15.00 часа

след IV класиране

11 август 2023 г. – от 8.30 до 16.00 часа 

14 август 2023 г. – от 8.30 до 16.00 часа

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Заявление до директора (по образец), което се подава в присъствието на родител

2.ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО

3.Декларация за информирано съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) (по образец)

4.Заявление до директора за:

– избираеми учебни часове в VIII клас за уч. 2023/2024 г. (по образец)

 – факултативни учебни часове в VIII клас за уч. 2023/2024 г. (по образец)

– часове по спортни дейности в VIII клас за уч. 2023/2024 г. (по образец)

Пълен имунизационен статус от раждането на детето до 2023 г. (ксерокопие от имунизационния паспорт – всички имунизации от раждането до момента). 

Необходимо е да бъде предоставен оригинал на акт за раждане (за сравнение на данните)

СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:
1. Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2023/2024 г. (НЕ медицинско свидетелство). 

 МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив
ул. „Иван Вазов“19

 Приемът в гимназията се извършва съгласно Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, глава четвърта, раздел III Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО