ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШ УЧЕНИК

Георги Вълчев от IIIб клас с класен ръководител Трендафила Бербенлиева се класира на първо място във финалното състезание на клуб „Математически таланти“.