ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПОСВЕТЕН НА ТВОРЧЕСТВОТО НА НИКОЛА ГИГОВ
София Илчева, VIIа клас – златен медал (изящно изкуство: живопис, жанр: портрет);
Божидара Пухалева, VIIа клас – сребърен медал (изящно изкуство: живопис, жанр: фигурална композиция);
Мартин Пасков, VIIз клас – бронзов медал (изящно изкуство: графика, жанр: портрет)
Учител: Елица Гигова – старши учител по изобразително изкуство