Динка Димитрова Атанасова – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: магистър, със специалност „Математика“ към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

Професионална квалификационна степен – II ПКС към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към ТУ- Стара Загора

Професионален опит:  33 години

еmail: dinka.atanasova@patriarcha.com