Диана Илиева Картелова – Директор

Образователно-квалификационна степен:  Магистърска специалност  по история и философия  към  СУ „Климент Охридски“, гр. София

Следдипломна специализация :

  • Професионално-педагогическа специализация по Философия -издадена от ИПКУ „Анастасия Тошева“, Стара Загора
  • Професионално-педагогическа специализация по Философия -издадена от ИПКУ „Д-р Петър Берон“, Варна

Професионален опит: 34 години, от които 23 като заместник- директор по УД в СУ „Патриарх Евтимий“ /2001г. – 2017г./

еmail: diana.kartelova@patriarcha.com