ДЗИ по английски език

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ХІІ клас
Трима от възпитаниците на г-жа ВЕСЕЛА МАРКОВА са постигнали отличен резултат 6.00 на ДЗИ по английски език

Станислав Тодоров- ХІІб клас, Божидар Стефанов – ХІІб клас, Валентин Земярски – ХІІд клас