Десетокласници разиграха процес във Военния съд

Десетокласници разиграха процес във Военния съд, гр.Пловдив
Десетокласници от СУ „Патриарх Евтимий“ влязоха в ролята на военни магистрати, адвокати и вещи лица, за да „разиграят“ съдебен процес за притежание на наркотици и грабеж в пловдивския Военен съд.
Инициативата е организирана в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се реализира от ВВС и Министерство на образованието.
Симулативното съдебно заседание показа какво са научили учениците в часовете по етика и право и часа на класа, когато военният съдия капитан Даниел Луков и съдебният секретар Нели Петкова им разказвали за българската съдебна система, наказанията, предвидени за различните престъпления, трафика на хора, дрогата и домашното насилие.
Съдебната зала беше пълна с десетокласници, очакващи с интерес превъплъщението на своите съученици. В правораздавателната институция присъстваха и класните ръководители на учениците, родители, както и представител на РУО.