Ден на розовата фланелка 2021 срещу тормоза в училище – проект в начален етап

Ден на розовата фланелка 2021 срещу тормоза в училище – проект в начален етап
Всички класове изработиха красиви и оригинални проекти, свързани с темата за приятелството, сътрудничеството, добрите взаимоотношения в училище по случай Деня на розовата фланелка – 24.02.2021 г.