Ден на отворените врати в ПУ „Паисий Хилендарски“

Ден на отворените врати в ПУ „Паисий Хилендарски“ и връчване на сертификати на участвалите във втори кръг на олимпиада по биология ученици.