Деня на народните будители

ГЦОУД IV клас, с ръководители Светлана Ташева-Сиренко и Катя Кирова