Даниела Попова – старши учител по музика

Даниела Попова – старши учител по музика в СУ „Св. Патриарх Евтимий“ спечели първо място в категория „Мултиплициране на иновативните учебни решения”