Даниела Ангелова Попова – старши учител по музика
Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Музикална педагогика“ към АМТИИ – Пловдив
Професионално-квалификационна степен: първа към ДИПКУ Стара Загора
Публикации:
  • Издание: „Образование и технологии” – годишно научно-методическо списание; бр. 7/2016 година, ISBN: 1314- 1791
Тема: Професионалният блог на учителя по музика – необходимост, възможности, предимства
  • Издание: XIII национален педагогически форум „Иновации в класната стая” – 20.06.2012, ISBN: 978-954-691-074-5
Тема: Стимулиране на творчеството на учениците в часа по музика чрез свирене на музикални инструменти
Професионален опит: 30 години

 

Е-mail: daniela.popova@patriarcha.com
Учебен сайт: https://danielapopova.weebly.com/
Професионално портфолио: https://popovaplovdiv.weebly.com/