Групи по интереси „Пленер -Светове от цветове“ и „Пленер – Светове от форми“

Групи по интереси „Пленер -Светове от цветове“ и „Пленер – Светове от форми“
Ръководител: Елица Гигова – старши учител по изобразително изкуство