Група с обучителни затруднения „ЗА ДА ЗНАМ И МОГА ПО ФИЗИКА“

ръководител Елена Божинова