Група с обучителни затруднения „ЗА ДА ЗНАМ И МОГА ПО ХИМИЯ“

ръководител Силвия Червенкова