Група по интереси „Творчески поглед в литературата“

Ръководител: Донка Чиликова- старши учител по английски език
Тази година, раздаването на грамотите и наградите за творческа работа по английски език съвпадна и с получаването на сертификатите от групата по интереси „Творчески поглед в литературата“.
Учениците демонстрираха солидни знания и умения при представянето на креативните си проекти.