Група по интереси „Пловдив – култура столица на Европа“

Група по интереси „Пловдив – култура столица на Европа“
Ръководител: Евдокия Пенкова- старши учител по български език и литература