Група по интереси „ПАЛИТРА“

 ръководител Елица Гигова