Група по интереси „МЛАД ЕКОЛОГ“

ръководител: Лилия Тодорова – старши учител по човекът и природата