Група по интереси „МЛАД ЕКОЛОГ“

Ръководител: Веселина Бойчева – Чапанова – главен учител по човекът и природата