Група по интереси „МЛАД ДИПЛОМАТ“

 ръководител Пенка Гогова