Група по интереси „Деца на науката“

На 05. 06. 2019 год., учениците от VIIв клас от група по инетереси „Деца на науката“, с ръководител Елена Божинова взеха активно участие в конференция на тема „Климатични особености и качество на атмосферния въздух“, по случай Световния ден на околната среда и 150 години от създаването на БАН. Нашите ученици впечатлиха аудиторията с есетата, които бяха написали специално по темата на конференцията.

Ръководител: Елена Божинова – старши учител по физика