Група по интереси „АЗ И ХИМИЯТА“

ръководител: Антоанета Стамболджиева- главен учител по химия и ООС