„Глобалното затопляне и климатичните промени“

Включване на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ в съвместен образователен проект – „Най- големият урок в света“, създаден в подкрепа на популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие, приети от ООН.

Открит урок, проведен от г-жа Румяна Търпова

Галерия