Георги Красимиров Вълчев

Ученикът от IIб клас – Георги Красимиров Вълчев с класен ръководител г-жа Трендафила Бербенлиева, спечели два златни медала от две присъствени квалификации в един ден на Международна математическа олимпиада „Азия 2022“.
Да му пожелаем успех и занапред!