На ХХХІІ математически турнир „Черноризец Храбър“ ученикът от ІVБ клас Георги Вълчев, завоюва поредната си математическа победа.
 
Класен ръководител: Трендафила Бербенлиева-старши учител начален етап