Галина Георгиева Попова – старши учител в начален етап, ЦДО

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност  ПУП и НУП  към ПУ „П.Хилендарски“

Професионален опит:  23години и 7 месеца

еmail: galina.popova@patriarcha.com