В час на класа

В час на класа, учениците от VIа клас изработиха плакат с правила за поведение и ценности в клас, позитивни послания за толерантност и доброта като противоположни на агресията.

Класен ръководител: Росица Гьокова – старши учител по математика