В бъдеще в по-голяма степен ще се изискват мултидисциплинарни и комуникативни умения.

На 28 май бяха раздадени 53 грамоти за творческа работа по английски език за учебната 2020/2021 година.
Учениците от VII б, VII г, VII д, VII е и V б клас, с учител г-жа Д. Чиликова, показаха силно развито чувство за инициатива и творческо мислене в направата на видеа за комуникационните си умения, където вложиха много знания, умения и емоции.