ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТКРИТ УРОК И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – 04.11.2022 ГОД.