Вътрешноинституционална квалификация

Квалификационна форма: открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 20.06.2024 год., 12,30 ч.

Тема: „Страст към поезията, песента и танца” с  VIIIа клас

Целева група: всички учители;

Обучител: Михаела Михайлова – учител по испански и Даниела Попова – старши учител по музика