Вътрешноинституционална квалификация

Квалификационна форма: бинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 27.06.2024 год., 12,30 ч.

Тема: „Красотата на витражите” с ХIв клас.

Целева група: всички учители;

Обучител: Антоанета Стамболджиева – главен учител по химия и ООС и Елица Михайлова – учител по история и цивилизации.