Вътрешноинституционална квалификация

Квалификационна форма: открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 17.04.2024 год., 12,30 ч.

Тема: „Социокултурният компонент в обучението по испански език“ с VIIIб клас.

Целева група: всички учители;

Обучител: Полина Табакова – учител по испански език