Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: открита педагогическа практика;
Дата: 12.04.2024 год., 12,30 ч.
Тема: Развитие на функционалната грамотност чрез урока за обобщение: Демографски, социални и икономически проблеми на Българи
Обучител: Станчо Генчев – главен учител по география и икономика