Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: бинарен открит урок с Vж клас и споделяне на добри практики;
Дата: 01.03.2024 год., 12,30 ч.;
Тема: „Първи март – традиции и обичаи”;
Целева група: всички учители;
Обучители: Диана Кацарова – главен учител по музика и Георги Кондев – старши учител по технологии и предприемачество