Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 27.02.2024 год., 09,40 ч.;
Тема: „Необятната Вселена” с иновативна паралелка IVa клас;
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка IVa клас.