Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 16.02.2024 год., 12,30 ч.
Тема: „За една по-чиста планета” с иновативна паралелка VIIIг клас.
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка VIIIг клас.