Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 21.02.2024 год., 12,20 ч.
Тема: „Шевица от традиции, език, изкуство и математическа символика” с иновативна паралелка IIa клас.
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка IIa клас.