Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 20.02.2024 год., 18,30 ч.
Тема: „В хармония с природата” с иновативна паралелка Vд клас.
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка Vд клас.