Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 09.02.2024 год., 12,45 ч.
Тема: „Сладко изкушение” с иновативна паралелка IХв клас.
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка IХв клас.

 

Учениците от IXв клас представиха урок от поредицата „Здравословен начин на живот“ на тема: „Сладко изкушение“ с фокус – захарта. Чрез екипната си работа и съвместно с учителите си, разкриха отговорите на въпросите:

  • Кога и къде започва да се произвежда за пръв път рафинирана захар?
  • Какво представляват въглехидратите и какви свойства притежават?
  • Как можем да измерим нивата на кръвна захар?
  • Защо захарта ни разболява?
  • Коя е причината да се пристрастяваме към сладкото и с какво можем да го заменим?
  • Как спортът може да помогне?
  • Захар и изкуство – възможно ли е?

В края на урока демонстрираха познания по английски език като решиха кръстословица с тематична терминология и предложиха на гостите да проверят пристрастени ли са към захарта чрез анкета изработена в час по информационни технологии.