Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: открит урок
Дата: 25.10.2023 год., 12,20 ч.
Тема: „Лекоатлетически четирибой в час по спортни дейности” с IVА клас.
Целева група: всички учители
Обучител: Катя Кръстева – старши учител по физическо възпитание и спорт